Parketar
Postavljanje Laminata
Postavljanje Parketa
Hoblovanje I Lakiranje Parketa
Poliranje Parketa
Bajcovanje Parketa
Popravke Starog Parketa I Laminata
Postavljanje Brodskog Poda
Hoblovanje I Lakiranje Brodskog Poda