Zidar
Kompletne usluge zidara možete pronaći na jednom mestu. Vašu brigu prepustite nama.

Zidanje Ciglom

Samom zidanju prethode mnogobrojne pripreme. Kako bi radovi bili pravilno izvedeni, pre svega morate imati tačan plan izgradnje i sav potreban materijal. Možete zidati ciglom, blokovima ili kamenom. Kako bi spojili pojedinačne elemente morate im...

Saznajte više »

Zidanje Blokovima

Blokovi za zidanje nisu preterano teški pa je samim tim olakšan njihov transport na mesto gde se gradi. Sačinjeni su od cementa i aditiva i dodate su granule polistirola i kao materijal sa radiološkim sertifikatom ima nižu toksičnost od norme....

Saznajte više »
Zidanje Ciglom

Zidanje Ciglom

Samom zidanju prethode mnogobrojne pripreme. Kako bi radovi bili pravilno izvedeni, pre svega morate imati tačan plan izgradnje i sav potreban materijal. Možete zidati ciglom, ...

Saznajte više »
Zidanje Blokovima

Zidanje Blokovima

Blokovi za zidanje nisu preterano teški pa je samim tim olakšan njihov transport na mesto gde se gradi. Sačinjeni su od cementa i aditiva i dodate su granule polistirola i kao materijal sa radiološkim sertifikatom ima nižu toksič...

Saznajte više »
Zidanje Kamenom

Zidanje Kamenom

Možda na izgled deluje jednostavno ali zidarski posao je I te kako težak I zahteva stručnost. Zahteva neprestano merenje, kontrolu visine, viziranje… Naš savet je da ne eksperimentišete sami ili uz nekog ko je samo priučen I nema...

Saznajte više »
Izrada Košuljica

Izrada Košuljica

U današnje vreme se podrazumeva da je košuljica ustvari niz velikih podnih ploča koje nemaju fuge i u svom sastavu imaju cementni beton ili je košuljica niz gotovih ploča. Što se tehničkog smisla tiče pod pojmom košuljica smatraj...

Saznajte više »
Malterisanje

Malterisanje

Malterisanje je neophodno za dobijanje specijalno obrađenih, ravnih i glatkih zidova. Pored toga malterisanjem se štite zidovi od atmosferskih uticaja, postižu se visoka toplotno – izolaciona svojstva kao i bolji estetski izgled ...

Saznajte više »
Oblaganje Kamenom

Oblaganje Kamenom

Kada je reč o uređenju enterijera, u poslednje vreme sve više se vraćaju u upotrebu stari - proverenog kvaliteta - rustični materijali poput kamena. Svojom dugotrajnošću i postojanošću prisustvo kamena u enterijeru pruža topliju ...

Saznajte više »
Tesarski Radovi

Tesarski Radovi

U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte. Drvo sp...

Saznajte više »
Nabavka Materijala

Nabavka Materijala

Građevinski materijal delimo na zidni, podni i krovni. U zidne građevinske materijale spada cigla ili opeka. Proces nastanka obuhvata formiranje, sušenje i pečenje plasti...

Saznajte više »
Prevoz Materijala

Prevoz Materijala

Građevinski materijal u odnosu na poreklo delimo na prirodni i veštački. Prema nameni imamo materijal koji se koristi u visokogradnji i niskogradnji a u odnosu na sastav imamo prosti i složeni građevinski materijal. U konstruktiv...

Saznajte više »
Armirački Radovi

Armirački Radovi

Pod armiračkim radovima smatra se priprema, izrada, transport i ugradnja armature koja služi u armiranju betonskih konstrukcija. Neophodno ojačavanje betona uz pomoć čeličnih profila doprinelo je razvitku industrijskih materijala...

Saznajte više »