Armirački Radovi

Armirački Radovi
Pod armiračkim radovima smatra se priprema, izrada, transport i ugradnja armature koja služi u armiranju betonskih konstrukcija. Neophodno ojačavanje betona uz pomoć čeličnih profila doprinelo je razvitku industrijskih materijala koji su pogodni za elemente konstrukcije. Sam oblik i uloga kao i stepen izloženosti štetnim uticajima u unutrašnjosti utiču na vrstu profila kao i njihovo oblikovanje.

Podjednaku odgovornost imaju projektanti koji biraju vrstu čelika, oblik i dimenzije profila kao i izvođači radova koji moraju dosledno ispoštovati zahteve svih tehničkih uslova u armiračkim radovima kao i realizovati radove tako da armaturni profili garantuju ostvarenje svih zadataka. 
  • Nabavka, sečenje, savijanje, prevoz i ugradnja armature 1 € - 1 kg ugrađene armature.


  • Sve navedene cene su izražene u eurima,plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.

Cene Usluga

Iako se svi ovi radovi uglavnom izvode na gradilištima ne počinju uvek armirački radovi upravo tamo. Armatura se priprema po izboru naručioca i ugovara se način na koji će se spakovati i transportovati. Stepen korozije armature kao i njena mehanička oštećenja direktno zavise od tretmana same armature. Armaturi je potrebna posebna zaštita – potrebno je prekriti je prilikom transporta i deponovati tako da je udaljena od tla i da se nalazi u zatvorenom prostoru.

Osnovni zahtevi armiračkih radova :

- Potrebno je postaviti armaturu u poprečni presek koji je projektovan.

- Šipke moraju imati obezbeđen minimalan razmak.

- Zaštitni sloj betona mora biti obezbeđen na projektovani način.

- Dužina sidrenja i preklopa mora biti obezbeđena po projektu.

- Potrebno je armaturu osigurati kako bi bila nepomerljiva.

Kvalitet armature koja se donese na gradilište od velike je važnosti. Kod velikih projekata potrebne su mnogo veće količine različitih vrsta armature i potrebno je da se unapred utvrdi kvalitet i obrada same armature i u ovom slučaju je najbolje na gradilištu imati stručno lice koje će se za to pobrinuti.

Kada se armatura dovede u položaj koji je projektovan, potrebno je postaviti distancere i proveriti udaljenost površine oplate od šipke. Može se desiti da krajevi šipki koji su ručno obrađeni usled torzije iskoče iz ravni i približe se oplati čime se pospešuje prodor korozije.

Zbog toga je važno da se armaturni profil postavi pravilno u položaj koji je projektovan a stručno lice koje je odgovorno u postavljanju armature proveri sledeće:

• Armatura  koja se postavi mora imati tačan poprečni presek po projektu ( ukoliko ne mogu da se nabave odgovarajući prečnici mogu se ugraditi veći, s tim što se mora strogo voditi računa o dozvoljenom razmaku šipki ).

• Različiti naponi čelika kao i različito naprezanje nosača od betona određuju koje granice nisu dozvoljene da se prelaze kod maksimalnog razmaka šipki.

• Od minimalnog razmaka zavisi i efikasnost ugrađivanja betona kao i stepen prijanjanja armature i betona.

Preporučene usluge

Komentari

Ostavite komentar

Ime:
Email:
Tekst: