Nabavka Materijala

Nabavka Materijala
Građevinski materijal delimo na zidni, podni i krovni.
 
U zidne građevinske materijale spada cigla ili opeka. Proces nastanka obuhvata formiranje, sušenje i pečenje plastične smese peska, vode i glinenog materijala. U keramičkoj industriji ima najveću primenu i najmasovniji je proizvod.
 
Od svih građevinskih materijala beton je najzastupljeniji. Kao vrsta veštačkog materijala najveću primenu ima u izgradnji zgrada, kamenih blokova, temelja, mostova, puteva i dr.  On se dobija mešanjem vode, cementa i agregata. Prelazi u čvrsto stanje nakon mešanja i ugrađivanja, što predstavlja hemijski proces nazvan hidratacija.
  • Nabavka građevinskog materijala po specifikaciji za izvođenje radova sa dostavom.

Cene Usluga

Građevinski kamen :
 
Građevinski kamen spada u stenske mase koje uz manju ili veću obradu imaju najveću primenu u arhitekturi i inžinjerstvu kao vrsta građevinskog materijala. Vađenje kamena vrši se u kamenolomu. Na koji način će se izvaditi zavisi od toga koja je vrsta stene kao i namena samog kamena. Kada je reč o građevinarstvu i visokogradnji upotrebljavaju se sve vrste kamena ali sa različitom primenom. Uslovi koje treba da ispuni kamen određuje i njegovu vrstu koja će se koristiti. Od nosivosti tla takođe zavisi vrsta kamena koja će se upotrebiti. Kada se koristi pri zidanju ili spoljnoj dekoraciji zgrade kamen mora da bude otporan na sve spoljašnje uticaje. Kod niskogradnje kao što su pločnici ili gradski trgovi treba da ima dobra mehanička svojstva kako se ne bi brzo habao. Kod izgradnje mostova potrebno je da bude težak i tvrd, postojan u vodi, kompaktan i otporan na hladnoću.
 
Drvo kao građevinski materijal :

Drvo spada među najstarije građevinske materijale. U današnje vreme je znatno smanjeno korišćenje drveta pre svega jer drvo ima ograničene mogućnosti u priraštaju što se odnosi na zaštitu šuma. Količina upotrebe drveta u građevinarstvu svedena je na neophodne mere a smanjenje seče šuma postiže se racionalnim korišćenjem drvenih otpadaka. Osnovne karakteristike drveta kao najvažnijeg građevinskog materijala su velika mehanička čvrstina u odnosu na malu masu, odlična termička izolaciona sposobnost, jednostavna obrada, širok spektar boja, različita gustina itd. Primena i kvalitet drvene građe zavisi od njegovog rasta a zatim obrade ili skladištenja. Kvalitetno građevinsko drvo ima malo čvorova, prava vlakna, homogenu strukturu suvo je, nema neprijatan miris pukotine po sebi. Kod mnogih konstrukcija dozvoljene su neke sitne greške u zavisnosti od konstruktivnih uslova, od toga koliko je objekat važan kao i  njegovo trajanje.
 
Kako se pravi malter?
 
Cement pored svojih vezivnih svojstava u mešanju sa gipsom, krečom, peskom i vodom daje kao rezultat malter. Korišćenje cementa je zastupljeno kod zidanja, malterisanja plafona i zidova, krpljenja rupa i sl.
 
Za dobijanje gipsanog maltera potrebno je da se pomeša građevinski gips, pesak i voda. Pored zidanja koristi se i za malterisanje kao i za popunjavanje raznih nepravilnosti u zidovima. S obzirom da kod gipsa dolazi do upijanja vlage iz vazduha ova vrsta maltera koristi se kod zatvorenih i suvih prostorija.

Preporučene usluge

Komentari

Ostavite komentar

Ime:
Email:
Tekst: