Prevoz Materijala

Prevoz Materijala
Građevinski materijal u odnosu na poreklo delimo na prirodni i veštački. Prema nameni imamo materijal koji se koristi u visokogradnji i niskogradnji a u odnosu na sastav imamo prosti i složeni građevinski materijal. U konstruktivnom svojstvu materijal se deli na noseći i vezivni.
 
Kada govorimo o najvažnijim građevinskim materijalima tu se pre svega misli na cement, beton, čelik, aluminijum, drvo, kamen, kreč, gips, pesak, opeka , staklo, šljunak i dr.
 
Visokogradnju čini planiranje i izgradnja objekata iznad zemlje ili na njenoj samoj površini. U visokogradnju spadaju kuće, soliteri, spomenici i sl. Za planiranje ovakve vrste objekata potreban je arhitekta koji je odgovaran za sve građevinske poslove.
  • Usluge prevoza rasutog građevinskog materijala : 
  • Šljunak pesak jedinica, frakcije, tucanik, odvoz šuta sa gradilišta na deponiju.

  • Ostali građevinski materijal :
  • Blokovi giter betonski ytong, opeka,crep, cement, kreč, armatura, gipsane table i profili
  • Sa Vašim ili našim istovarom na objektu.
  • Iznajmljivanje kamiona po času ili danu.

Cene Usluga

Stručna lica potrebna na gradilištu :

Potrebna je koordinacija kompletnih subjekata na samom gradilištu i praćenje radova u odnosu na projektnu dokumentaciju. Uz arhitektu potreban je i građevinski inženjer.
 
U specijalnim oblastima kod izvođenja radova kao što je na primer restauracija objekta, rad na spomeniku, trusnom terenu, izgradnja nebodera i dr. potreban je arhitekta, inženjer, geolog, inženjer za zaštitu na radu,inženjer za građevinski materijal i dr.
 
Građevinski inženjer zadužen je za statički proračun objekta koji se gradi i kao i  o održavanju i kontroli za protivpožarne i izolacione standarde.
 
Posebna inženjerska grupa neophodna je pri unutrašnjem uređenju ( za odabir nameštaja, materijala, akustike i ostalih stvari ) , kao i u spoljašnjem uređenju ( uređenja fasada, kompletne stolarije i dr. ) . Planiranje svetla, klima uređaja ili održavanje urbanističkog ili požarnog zahteva posao je inženjera koji su zaduženi za geostatiku samog objekta. Prilikom izgradnje objekta mogu imati veliki značaj u savetodavnom i kontrolnom smislu.
 
Materijali neophodni za izolaciju :
 
Svaki deo objekta treba da ispuni određene zahteve kada je u pitanju toplotna i zvučna izolacija. Pored ove dve vrste izolacije potrebno je objekat zaštititi od vode i vlage. Za ispunjenje svih ovih zahteva koristi se poseban odgovarajući materijal kojim se sprečava toplota i buka a drugim materijalima sprečava prodiranje vode i vlage u objekat. Toplota i zvukovi uglavnom se mogu samo ublažiti, ne mogu u potpunosti da se izbegne njihov uticaj, dok se vlaga potpuno sprečava uz odgovarajuće materijale. Za toplotnu i zvučnu izolaciju može se koristiti isti materijal, a mogu čak i različiti materijali za ove dve vrste izolacije.
 
Kako toplotna izolacija može da utiče na objekat?
 
Od povoljne temperature u prostoru u mnogome zavisi kako ćemo se u njoj osećati i kakav će nam boravak u tom prostoru biti. Neke proizvodne prostorije zahtevaju niske temperature npr. zbog hrane i sl, dok je u nekim potrebna još niža temperatura. Proizvodnja toplote mora imati ekonomičnu primenu i u tom slučaju je vrlo važno kako na pravi način da se spreči gubljenje toplote. Takođe je jako važno da se spreči prodiranje toplote u prostorije koje zahtevaju niže temperature. Kod izolacije je pri tom bitno da zidovi dišu čime se sprečava preterana vlaga u prostoriji.

Preporučene usluge

Komentari

Ostavite komentar

Ime:
Email:
Tekst: