Tesarski Radovi

Tesarski Radovi
U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte. Drvo spada u osnovne građevinske materijale bilo da je reč o privremenim konstrukcijama kao što su skele, ili nosivim drvenim konstrukcijama - stubovima i krovovima. Što se tiče samog drveta upotrebljavaju se razne vrste drveta različitog kvaliteta. Koriste se obrađeni isečeni delovi drveta. Mogu biti obrađeni ručnim alatom ili mašinski a nakon toga se spajaju ekserima, zavrtnjima, limovima, moždanicima ili se koriste hemijska sredstva odnosno razne vrste lepkova.
  • Izrada krovne konstrukcije : Izolacija krovišta

                                               : Daščanje krova

                                               : letvisanje krova

                                               : Pokrivanje krova (crep, tegola, trska, lim)

  • Cene radova zavise od lokacije izvođenja,a najviše od količine.

Cene Usluga

Tesarski radovi spadaju u radove zanatskog karaktera i najvažnije aktivnosti koje obuhvataju su izrade :
 
- Drvene krovne konstrukcije
 
- Lakših i težih skela
 
- Stolarske elemente poput prozora , vrata i podova od drveta
 
- Oplata od kojih se izrađuju betonski nosači
 
- Raznih potpornih konstrukcija
 
- Pripreme i obrade drvne građe i dr.

Korišćenje drvene građe moguće je ukoliko je odgovarajuća propisana nosivost mehaničkih svojstava, kao i otpornost na agresivna dejstva. Kada je reč o mehaničkim sredstvima i njihovim standardnim svojstvima tu se pre svega misli na dimenzije, geometriju, nosivost i odgovarajuću primenu kako se ne bi poremetila stabilnost samih nosača ili ištetila drvena građa.

Primena drveta u građevinskim radovima :
 
U odnosu na danas drvo kao građevinski materijal se nekada mnogo više koristio. Drvo su danas zamenili metal i plastika i zbog njihovog kvaliteta i načina obrade našli su mnogo veću primenu u gotovo svim oblastima za koje se mislilo da će se drvo uvek koristiti. Kada je reč o teškim građevinskim skelama nekada se njihovoj izgradnji i proračunima pridavao mnogo veći značaj kao samom objektu koji se gradi dok se danas jednostavno naruče preko kataloga i koriste se više puta na različitim objektima.

Što se tiče interesovanja u oblaganju unutrašnjosti prostora drvetom i njegovim proizvodima mnogo je manje u odnosu na prethodne godine kada se nisu toliko koristili veštački materijali. To svakako nije znak da su tesarski radovi potpuno izgubili mesto kada je proces gradnje u pitanju već je usled racionalizacije i jeftinije cene objekata tesarima data mogućnost da upotrebljavaju savremenije materijale i alat.

Preporučene usluge

Komentari

Ostavite komentar

Ime:
Email:
Tekst: