HomeNabavka Materijala

Građevinski materijal delimo na zidni, podni i krovni.

U zidne građevinske materijale spada cigla ili opeka. Proces nastanka obuhvata formiranje, sušenje i pečenje plastične smese peska, vode i glinenog materijala. U keramičkoj industriji ima najveću primenu i najmasovniji je proizvod.

Od svih građevinskih materijala beton je najzastupljeniji. Kao vrsta veštačkog materijala najveću primenu ima u izgradnji zgrada, kamenih blokova, temelja, mostova, puteva i dr. On se dobija mešanjem vode, cementa i agregata. Prelazi u čvrsto stanje nakon mešanja i ugrađivanja, što predstavlja hemijski proces nazvan hidratacija.

CENA USLUGA

  • Nabavka građevinskog materijala po specifikaciji za izvođenje radova sa dostavom.

CENA USLUGA

  • Nabavka građevinskog materijala po specifikaciji za izvođenje radova sa dostavom.
Call Now Button