HomeTesarski Radovi

U tesarske radove spada izrada velikog broja konstrukcija, proizvoda od drveta kao i delova konstrukcija koji se koriste kod izvođenja zidarskih, betonskih ili montažnih radova ili služe za ugradnju u građevinske objekte. Drvo spada u osnovne građevinske materijale bilo da je reč o privremenim konstrukcijama kao što su skele, ili nosivim drvenim konstrukcijama – stubovima i krovovima. Što se tiče samog drveta upotrebljavaju se razne vrste drveta različitog kvaliteta. Koriste se obrađeni isečeni delovi drveta. Mogu biti obrađeni ručnim alatom ili mašinski a nakon toga se spajaju ekserima, zavrtnjima, limovima, moždanicima ili se koriste hemijska sredstva odnosno razne vrste lepkova.

CENA USLUGA

  • Izrada krovne konstrukcije : Izolacija krovišta
  1. : Daščanje krova
  2. : letvisanje krova
  3. : Pokrivanje krova (crep, tegola, trska, lim)
  • Cene radova zavise od lokacije izvođenja,a najviše od količine.

CENA USLUGA

  • Izrada krovne konstrukcije : Izolacija krovišta
  1. : Daščanje krova
  2. : letvisanje krova
  3. : Pokrivanje krova (crep, tegola, trska, lim)
  • Cene radova zavise od lokacije izvođenja,a najviše od količine.
Call Now Button