HomeView All Posts – Whole Post (Page 2)

U toku same gradnje objekata kako poslovnih tako i stambenih najvažnije je da se dobije kvalitetan i prijatan prostor za život i rad. Jedna od bitnijih ulaganja jeste svakako adekvatna oprema za grejanje i hlađenje određenog prostora. Pre samog definisanja na koji način će se objekat grejati ili hladiti neophodno je da se odredi stepen energetske efikasnosti. O svemu ovome se vodi računa najviše ukoliko se objekat gradi isključivo za lične potrebe, mada i u tom slučaju u nedostatku znanja ili finansijskih sredstava može doći do nepostignutih željenih efekata.

Energetska efikasnost:

Ova vrsta ulaganja je svakako isplativa samim tim što se došlo do značajnih podataka koji govore da usled povećanja temperature od jednog stepena u prostoru dolazi do povećane potrošnje električne energije za oko 6 procenata. Sa podnim niskotemperaturnim grejanjem stvara se prijatniji osećaj (2,3 stepena niže) od onog koji Vam može pružiti radijatorsko ili grejanje nekog drugog tipa. Podaci govore o uštedi energije tj. goriva od 12 – 16 procenata.

Podno grejanje i mnoge predrasude o njemu:

Da li je podno grejanje štetno vodi se pitanje još u vreme kada nije bilo termoregulacionih ventila i kada se voda u podni razvod ubacivala na 60 stepeni C iz kotlova koji su koristili čvrsto gorivo. Zatim se dosta polemiše o podizanju toplog vazduha koje zapravo ne postoji samim tim što je ista temperatura cele površine i nema cirkulisanja vazduha niti podizanja prašine. U prostorima gde je neophodno da se izbegnu i najmanja strujanja vazduha svakako se preporučuju podni sistemi grejanja.

Još jedno u nizu pogrešnih shvatanja je nepovoljan uticaj toplote iz poda na vene u nogama i to ne zbog maksimalne temperature od 27 stepeni C jer su najuobičajene između 23 i 35 stepeni a to je svakako znatno manja temperatura one koja je za vreme letnjeg perioda. Izuzeci mogu biti hodnici ili prolazne prostorije gde je dozvoljena temperatura i do 30 stepeni C. U ovakvim uslovima može se nositi laka i prijatna letnja obuća i samim tim poboljšati zdravlje stopala i stvoriti ugodan osećaj.

Ubacivanje tople vode u podni razvod na maksimalnoj temperaturi od 40 stepeni C doveo je do masovne primene toplotnih pumpi čiji je rad moguć i pri takvim uslovima. Toplotna pumpa za vreme svog najekonomičnijeg režima rada proizvede temperaturu od 42 stepena. Sistemi podnog grejanja koriste najčešće između 26 i 31 stepen temperaturnog opsega izlazne vode iz pumpe. Prostoriji se u tom slučaju obezbeđuju optimalne temperature između 21 i 23 stepena.

Industrijski objekti sa visinom preko 6 metara i podnim sistemima grejanja mogu imati radnu temperaturu od oko 18 stepeni C, sa minimalnim utroškom energije u odnosu na sisteme ubacivanja toplog vazduha gde je visina između 2 i 3 metra. Do potpuno istog efekta dolazi u tržnim centrima, magacinima, holovima ili crkvama.

Projektovanje podnog sistema:

Posebna pažnja treba biti usmerena ka termičkoj izolaciji koju je potrebno ugraditi u podni razvod tj. ispod cevi. Takođe je važan proračun debljine stiropora kod prizemlja ili prostorija gde ispod njih nema grejanja.

Toplotna pumpa:

Toplotna pumpa je ustvari mašina za hlađenje. Kod režima grejanja služi za hlađenje vode ili vazduha u spoljašnjem delu prostora čime dolazi do sakupljanja toplotne energije i prenošenja u unutrašnjost prostora koji se greje. Kod režima hlađenja pumpa služi za hlađenje vode koja cirkuliše u podnom razvodu ili vazduha u prostoru koji se hladi a sakupljena toplotna energija izlazi napolje.

Primena toplotne pumpe u štednji energije i energetskoj efikasnosti najviše se ogleda u prenosu energije iz jednog u drugi prostor a da se pri tom ulaže samo jedna trećina prenosive energije. To ujedno znači da je uz korišćenje niskotemperaturnih geotermalnih energija u prostor koji se greje moguće ubaciti 20 kWh toplotne energije uz utrošak električne energije od 5 kWh koja je potrebna da bi toplotna pumpa mogla da radi. U ovom slučaju dolazi do zagarantovane uštede energije i do 70 procenata.

Najvažnija karakteristika toplotnih pumpi je upravo mogućnost rada u režimima grejanja i hlađenja podjednako. Činjenica je da podni sistem hlađenja prostorija nije naročito dobar samim tim što se hladan vazduh zadržava u donjoj zoni. Pod idealnim sistemima se smatra podno grejanje i hlađenje sa plafona ili zidova. U kombinaciji ova dva sistema reč je o zaista skupoj investiciji. Pojedini korisnici podnog hlađenja isključuju sve neprijatne utiske i posledice i naglašavaju izuzetno prijatne temperature poda. Treba naglasiti da se nikako ne sme preterivati sa hlađenjem kako ne bi došlo do kondenzacije i preporučuje se korišćenje detektora rose koji isključuje hlađenje i pre nego što se postigne zadata temperatura na termostatu.

Adekvatna podloga:

Do najboljih rezultata u podnom grejanju može se doći uz keramičke, mermerne ili betonske podne obloge. Među takođe zahvalnim podlogama spada i uglačani ferobeton. Postavljanje laminata i postavljanje parketa nije naročito preporučljivo mada je moguća i njihova primena. Parketu je najvažnija vlažnost koja treba da bude ispod 10 procenata što se na našem tržištu teže nalazi. Kvalitet i cena bambusovog parketa zadovoljiće sve zahteve i s njim će se svakako izbeći rasušivanje u prvoj sezoni grejanja.

Dva osnovna zadatka svakog dimnjaka je da:

– Stvara promaju koja će dovesti dovoljne količine vazduha u samo ložište.
– Da odvodi gasove usled sagorevanja u atmosferu.

Što se tiče samog principa rada dimnjaka dešava se sledeće: prilikom paljenja vatre dolazi do zagrevanja vazduha unutar dimnjaka, on biva ređi u odnosu na spoljašnji vazduh i nastaje njegovo podizanje. Prilikom podizanja toplog vazduha dolazi do ulivanja hladnog vazduha iz prostorije u samo ložište i na taj način se vatra rasplamsava i stvara veća toplota. U ovom ciklusu se pojavljuje razlika u pritiscima.

Gradnja dimnjaka:

Ukupni investicijski troškovi kada je reč o gradnji dimnjaka je svega 1 procenat a mogućnosti ukoliko ga ima na kući su zaista velike. Tako na primer ukoliko postoji dimnjak, mogu se znatno poboljšati uslovi za život kao i stvoriti još prijatnija atmosfera u domovima ugradnjom kamina ili kaljavih peći. Vrlo često se dešava da u prvom mahu prilikom gradnje kuće nemate slične prohteve i mislite da je gradnja dimnjaka bespotrebna investicija, ali se može desiti da Vam se mišljenja i ideje promene nakon nekog vremena. Iz tog razloga ovakva mogućnost uvek treba da bude otvorena. Možda se ipak predomislite i jednog dana poželite da se smestite u udobnu fotelju u Vašem dnevnom boravku i čitate knjigu dok slušate kako vatra pucketa u Vašem kaminu.

Ukoliko dimnjak postoji pruža se izuzetna fleksibilnost kao i mnogobrojne mogućnosti pri izboru i instaliranju različitih sistema grejanja. U kombinaciji sa dimnjakom nema ni jednog sistema grejanja koji se ne može instalirati i priključiti, što samo govori koliko je važno da ga svaka kuća ima. Uz pomoć dimnjaka uvek se može promeniti vrsta pogonskog goriva a to je svakako još jedna od njegovih prednosti.

Uz pomoć dimnjaka pored glavnog sistema grejanja može se instalirati i neko dodatno rešenje za grejanje prostora, kao što je na primer peć na drva. Opšte je poznato da kada se govori o drvetu misli se pre svega na ekološko i klimatski neutralno gorivo. Usled njegovog sagorevanja dolazi do oslobađanja onolike količine ugljen – dioksida koliko je stvoreno usled njegovog rasta.

Pre same gradnje dimnjaka važno je pažljivo odabrati majstore i unapred utvrditi cenu kompletnih radova. Iskusni majstori i svaki stručni savet može Vam biti samo od koristi. Pored iskustva i stručnog obavljanja ovog posla možete se detaljno raspitati i odlučiti za odgovarajuće sisteme grejanja i njihove instalacije. Uz dobru sugestiju i savet uz glavni sistem grejanja važno je imati i soluciju u vidu dodatnog dogrevanja prostora.

Na koji način se kreće vazduh:

I pored toga što je nevidljivo, kretanje vazduha kroz Vaš životni prostor je konstantno. Vazduh je u stalnom pokušaju da napusti prostor i kreće se dosta visoko čime je omogućeno spoljašnjem vazduhu ulaz u donju zonu. U zarobljenom toplom vazduhu u gornjem delu prostora stvoreni pritisak ga tera da se izvuče i kroz najsitnije otvore dok se u donjem delu prostora nedostaci vazduha nadomešćuju ulaskom zamenjujućeg.

Stvaranje promaje u dimnjaku:

Do ovakvog efekta dolazi usled stvaranja toplog vazduha u dimnjaku i prolaska kroz celo ložište. Sam efekat koji je nazvan promaja ima velike sličnosti sa pritiskom u vodovodnim cevima. Razlikuje se po vazdušnom pritisku koji je u ovom slučaju negativan dok je vodeni pozitivan. Iz tog razloga dimnjak spada u sisteme sa negativnim pritiskom.

Loša promaja može se javiti usled:

• Ogromne količine depozita sagorevanja na samim zidovima dimnjaka.
• Uticaja vetra.
• Strukturalnih oštećenja.
• Pojave stranih predmeta u dimnjaku.
• Izuzetno zaprljane dimnjačke kape.
• Nepravilne konstrukcije i fizike dimnjaka.

Neutralni pritisak:

Strujanje vazduha izaziva u pojedinim delovima prostora ravan neutralnog pritiska. Nad ovom zamišljenom ravni stvara se blago pozitivan vazdušni pritisak u poređenju sa pritiskom spoljnjeg vazduha pa iz tog razloga vazduh iz gornje zone teži da izađe iz prostora. U prostoru ispod zamišljene ravni stvoren je nešto blaže negativan vazdušni pritisak koji prostor želi da usisa unutra. Promenljivu lokaciju ravni neutralnog pritiska objašnjava promena uslova iz razloga što je uticaj faktora na protok vazduha jednak poziciji ravni sa neutralnim pritiskom. Gotovo uvek kada se ložišni uređaj nađe ispod ravni vazduh će težiti ka ulasku u zatvoreni prostor preko dimnjaka. Među najadekvatnijim primerima su kuće koje imaju po dva kamina a oni su smešteni jedan ispod drugog. U tom slučaju kod kamina koji se nalazi na gornjoj etaži dolazi do sagorevanja vazduha i protoka dimnjaka i samim tim do smanjenja pritiska na tom nivou i izazivanjem protoka vazduha sa donje etaže u pravcu gornje. S obzirom da je donji kamin pod ravni koja ima neutralan pritisak u dimnjaku se stvara potiskivanje vazduha i prelazi u nižu etažu. Ako su dimovodi blizu jedan drugome u zamenjujućem vazduhu može se nalaziti dim iz ložišnog mesta koji je gore i mogu se pokupiti neželjeni mirisi.

Na koji način vetar ima uticaj:

Prilikom udara vetra u objekat pritisak postaje veoma visok, dok je nizak na toj strani koja ide niz vetar. Kod otvorenog prozora ili vrata koji se nalaze na udarnoj strani doći će do povećanja pritiska samog objekta i uvećati promaja u dimnjaku. Na isti način će se pritisak smanjiti i stvoriti obrnuta promaja ukoliko se otvore otvori na strani niz vetar. Obrnutom promajom vazduh će se ubacivati kroz dimnjak u zatvoreni prostor a neće se izvlačiti iz njega. Kod kućnih aparata poput mašina za sušenje veša, kuhinjskih aspiratora , ventilacije u kupatilu i sl. izvlačenjem većih količina vazduha iz prostora dolazi do smanjenja pritiska. U tom slučaju može se stvoriti negativan pritisak u neposrednoj okolini ložišnih mesta čime će biti otežana promaja dimnjaka kao i njegov optimalan rad.

Šta je zapravo inverter?

Reč je o naprednoj tehnologiji i regulisanju brzine rada kompresora što direktno utiče na potrošnju električne energije. U pitanju je znatno ekonomičniji rad kao i omogućeno korišćenje uređaja pri izuzetno niskim temperaturama i do – 15 stepeni C.

Princip rada:

U odnosu na klasičan klima uređaj gde je izduvavanje vazduha punog kapaciteta čak i kod nešto niže ili više temperature od zadate, uređaj koji ima inverter tehnologiju je sa promenljivim režimom rada.

Prilagođavanje zadatim uslovima podrazumeva elektronsko menjanje broja obrtaja kompresora kao i spoljnog ventilatora. Uz navedene osobine spoljna jedinica nešto sporije ledi. Na ovaj način dolazi do kontinualnog uduvavanja neophodne količine vazduha, manjih temperaturnih odstupanja, ekonomičnijeg rada, manje opterećenosti električnih instalacija konstantnim paljenjem i gašenjem kompresora kao i znatno boljeg rada pri nižim temperaturama.

Kao rezultat dobija se smanjen utrošak električne energije, a reč je o uređaju sa izuzetno dugim vekom trajanja i smanjenim troškovima pri održavanju i servisiranju.

Sistem grejanja:

Najjeftiniji način grejanja na struju je uz pomoć inverter klima uređaja. Ona Vam može pružiti apsolutnu konformnost i jeftinije grejanje, znatno smanjenu potrošnju električne energije kao i jednostavno i lako korišćenje. Ukoliko se izuzme grejanje uz pomoć toplotnih pumpi korišćenjem toplote podzemnih voda, jedino grejanje uz TA peći može po ceni da se poredi sa inverter klimom. U ovom poređenju se najviše vidi odnos skupe i jeftine struje naročito jer je potrošnja struje noću znatno jeftinija. S obzirom na konstantne izmene u ceni i odnosu skupe i jeftine struje grejanje inverter klimama ostaje do daljnjeg jedan od jeftinijeg načina grejanja na struju. Za razliku od TA peći inverter klime nisu zahtevne u vidu dobre instalacije struje ili posebnih vodova do njih. Kao izuzetno malim potrošačima priključivanju ovakve klime dovoljna je i najobičnija utičnica. Takođe joj nije potreban poseban prostor kao ni posebna kotlarnica ili prostor za drva, ugalj ili gas. Još jedna od prednosti je što se ne mora unapred ulagati novac već se utrošak plaća nakon obračuna potrošene energije i dospelog računa. Pored grejanja obezbeđeno nam je i potrebno hlađenje inverter klimama u toku letnjeg perioda. Ovo je svakako jedna od najvažnijih karakteristika ovakvih klima jer ćete na ovaj način rešiti pitanje i grejanja i hlađenja Vašeg prostora.

Jednostavno korišćenje inverter klima uređaja:

Nakon postavljanja sve što treba imati je daljinski upravljač u rukama. Inverter klime su izuzetno jednostavne za korišćenje i različite mogućnosti podešavanja nude izuzetan komfor.

Zbog čega treba izabrati inverter a ne običnu klimu?

Sa inverter tehnologijom koja koristi principe toplotne pumpe može se dobiti najveća količina toplotne energije uz minimalan utrošak električne energije. Od nekih proizvođača možete čuti da se radi o odnosu između 3 i 4. Iz tog razloga se savetuje odabir što kvalitetnije inverter klime kako bi se dobilo 3 do 4 puta više toplote. U ovom slučaju klima 12 – ca je idealna za prostor od oko 30 – ak kvadrata. Sa običnom klimom je veća potrošnja struje a količina toplote koja se dobije je potpuno identična. Još jedna od mana običnih klima u odnosu na inverter je znatno opadanje efikasnosti pri niskim temperaturama. Pri temperaturi od nekih – 5 stepeni C javlja se potpuno neekonomičan rad občnih klima uređaja, dok je pitanje da li će uopšte raditi pri znatno nižim temperaturama.

Efikasnost inverter klima:

Korišćenje inverter klima i sve veća potražnja za njima govori u prilog činjenicama da se zaista radi o proizvodnji znatno većih količina toplote u odnosu na potrošenu struju. Preporuka mnogih proizvođača je da klima bude konstantno uključena. Pojedina istraživanja pokazala su je dnevna potrošnja od 8 do 15 kwh sasvim prihvatljiva za dobijanje optimalne toplote i lakoće postizanja željene temperature. Ukoliko se računa prosečna potrošnja od oko 12 kwh na dan, dobija se mesečna potrošnja od 360 kwh. Koliko je to prihvatljivo treba da odlučite sami kao i da uporedite sa nekim drugim vidovima grejanja.

S obzirom da je okvirna potrošnja za 10 kvadrata – 1 kilovat, dolazi se do zaključka i odnosa između potrošene el. energije i dobijene toplote blizu 1 prema 4. Ovi podaci utvrđuju efikasnost uređaja i još jedan su dokaz da inverter klima pruža mnogo više toplote nego što potroši električne energije. U samom odnosu potrošene energije i dobijene toplote najveći uticaj imaju kvalitet uređaja kao i spoljna temperatura.

Dekorisanje i uređivanje dvorišta i bašti može se izvesti na razne načine što zavisi isključivo od Vaših ideja i afiniteta. Uz najraznovrsnije cveće, žbunje, drveće i travu, dodatna lepota dvorištu može se pružiti u vidu staza, rasvete, raznih stolica i ljuljaški za sedenje kao i sitnih ukrasa.

Najvažniji elementi:

Jedna od najvažnijih stvari za svako dvorište je lepo uređen travnjak. Zaista je potrebno dosta pažnje kako bi se stvorio prelepi travnjak koji će krasiti kompletno dvorište. Ukoliko se desi da na nekim mestima nestane trave odmah treba posaditi novu. Druga podjednako važna stvar jesu boje i njihovo uklapanje i razvrstavanje. To se najlakše postiže uz sadnju više vrsta cveća. Lepo i negovano cveće takođe ima veliki uticaj na sam izgled dvorišta. Pre samog odabira možete se detaljno informisati o svakoj vrsti koju želite da posadite kao i da ih maksimalno prilagodite klimatskim uslovima u kojima živite.

Detalji su zapravo glavna dekoracija. Uz različite modele, oblike i boje saksija, izbor kamenja, klupa, lampi, kućica za ptice kao i mašte i kreativnosti Vaše dvorište će zaista zablistati. Izlaganje cveća kao i drugih biljaka može se obaviti na neuobičajene načine. Veoma interesantno mogu izgledati stare kante, drvena burad ili stari bicikli. Za sedenje u hladovini mogu se koristiti razne neobične klupe od drveta, metala, kombinacije kamena i betona uz sedišta od jastuka i mnoge druge. Poseban efekat može se postići solarnim diskretnim lampama koje će stvoriti prelep ambijent među cvećem naročito pri zalasku sunca.

Zelenilu uvek možete dodati razno ukrasno kamenje, gljive i dr. Na ovaj način dolazi do kontrasta i preplitanja materijala i boja čime se postiže odličan estetski efekat. U izradi kućica za ptice možete uključiti i Vašu decu i pružiti im mogućnost da izraze svoju kreativnost i maštu. U slučaju da Vam izgled celog dvorišta kvari neka stara ograda ili oronuli zid, možete ih iskoristiti za preuređivanje i pretvoriti ih u dekoraciju.

Vodeni elementi:

Dodavanje vodenog elementa još jedan je od predloga u uređenju Vašeg dvorišta. Kompletnu opremu za izradu i postavljanje baštenskih vodenih elemenata možete pronaći u prodavnicama koje se bave opremanjem i uređenjem domova. Vrlo brzo i jednostavno možete ih instalirati u Vaše dvorište ili na terasu. Na samom dnu jezerca odnosno napravljene fontane može se postaviti specijalan podvodna svetiljka koja će izgledati potpuno čarobno naročito noću.

Ostali detalji:

Potrebna Vam je i lepa kantica za zalivanje. Uz nju će Vam posao biti još lakši i obavljaćete ga sa više elana. Dosadnim pločicama ili blokovima treba dati malo života. Najlakše je izvaditi nekoliko premazati ih u drugu boju i složiti poput mozaika. Mogu se dodati i razno sitno kamenje ili školjke. Sa velikim teglama i biljkama koje ne iziskuju preteranu negu kao što je npr. čuvarkuća stvara se još bolji vizuelni efekat naročito kada su izložene sunčevoj svetlosti.

Gde god je to neophodno savetuje se pravljenje potpornih zidova uz pomoć betonskih blokova i odgovarajuće teksture. Sa drvenim rešetkama i ukrasnim puzavicama stvara se šarmantan izgled i stvara određena privatnost.

U samom dnu vrta mogu se postaviti garniture za sedenje. Preporučuju se prozračne strukture a nikako masivne i teške konstrukcije i to u bojama koje će se najbolje uklopiti sa zelenilom. Drveni elementi u Vašem dvorištu mogu se ofarbati u zeleno ili isprskati sprejom i na taj način se dobiti bojeni akcenti.

Odabir stolica i stolića za decu treba prepustiti njima. Njihovi elementi u šarenim nijansama mogu doprineti još privlačnijem i zanimljivijem izgledu vrta. Nezanimljive zidove ukrasite raznim žardinjerama ili teglama sa cvećem jarkih boja.

Terapija u vidu prijatnih mirisa:

 

Kada je reč o aromaterapiji ne treba misliti isključivo na kupanje i uživanje u toplim mirišljavim kupkama . U mirisnom vrtu organizmu se takođe može pružiti adekvatno opuštanje. Uz ruzmarin i lavandu se to naročito primenjuje. Postoji još mnoštvo cvetnica koje će Vas svojim mirisima opijati celo leto. Kod visećih tegli se preporučuje postavljanje starih tacni ili komada pvc vreća kako bi se sprečilo oticanje vode a cveće ostalo što duže sveže. Zalivanje je obavezno svakog dana a ukoliko je direktno izloženo suncu nekada je potrebno cveće zalivati i dva puta u toku dana.

Jedan od najpopularnijih trikova u uređenju dvorišta su lukovi napravljeni od drvenih greda ukrašeni ružama penjačicama i sličnim biljkama. Na luk se savetuje postavljanje ogledala čime će se stvoriti poseban izgled u vidu nastavljanja vrta kroz luk i obraslo cveće.

Korisni Saveti:

• Ulaganje u veliko drveće može se isplatiti na više načina. Pored toga što postepeno raste ono u svakom momentu na neki poseban način upotpunjuje izgled Vašeg dvorišta. Važno je da se detaljno informišete o svakoj vrsti koju želite da posadite. Može se desiti da mala stabla ukoliko se presađuju rastu jako sporo, pa zbog toga treba voditi računa.

• Kosilicu treba redovno održavati a to se odnosi na njene noževe odnosno oštrice. U toku leta ih treba oštriti na svakih par nedelja jer će jedino tako Vaš travnjak ostati zdrav. Korišćenje đubriva je obavezno kako bi travnjak bio zelen.

• Savetuje se da nikako ne treba preterivati sa ukrasima i detaljima kako ne bi ste napravili konfuziju i pretrpali svoje dvorište.

Nešto više o samoj kompaniji:

Kompanija LG koja u svom bogatom asortimanu ima veliki izbor aparata i najraznovrsnije bele tehnike, za proizvodnju i prodaju klima uređaja već nekoliko godina za redom se proglašava za najprodavanijeg proizvođača u celom svetu kada je u pitanju industrija rashladne tehnike. Izvanredan kvalitet LG klima uređaja prepoznatljiv je širom sveta a uz vrhunski kvalitet i dizajn prati ih i izuzetno povoljna cena.

Sam naziv LG:

Stubove na kojima je ova korporacija osnovana čine sledeće teze: humanost, tehnologija, energija, globalno, sutra… U centru ideala ističe se upravo humanost a velika slova L i G su unutar centra. Oznaka simbola je zapravo izražena odlučnost u uspostavljanju trajnog odnosa kompanije i njenih zadovoljnih korisnika.

LG logotip sastavljen je iz dva dela odnosno elementa a to su: LG siva boja i stilizovana slika ljudskog bića u jedinstvenoj crvenoj LG boji. Ona je pre svega odraz prijateljskog stava ove firme i predanosti u pružanju najboljeg. Zbog toga se oblik i boja simbola ne smeju nikada menjati.

U samom logou je predstavljen fundamentalni vizuelni izraz koji je ustvari glavna identifikacija ove kompanije. U njemu je izražena sofisticiranost i kvalitet proizvoda. Radi se o jednostavnom, modernom i prepoznatljivom logou koji je simbol posedovanja postojanog ugleda izvrsne kompanije.

Istorija kompanije LG:

Osnivanje kompanije LG desio se 1958. god. Od tog vremena do sad ova kompanija je preživela jednu naprednu digitalnu eru uz tehnološku stručnost i stvaranje brojnih aparata za domaćinstvo poput radio – aparata i TV aparata. Vremenom je došlo do otkrivanja mnogih drugih proizvoda a primenom najnovije tehnologije u prozvodnji mobilnih aparata i razne digitalne opreme, u 21.veku nastavio se porast statusa kao globalne kompanije na tržištu.

LG klima uređaji:

Uz elegantan dizajn i inovativnu tehnologiju LG klima uređaji su jedno od najsavršenijih rešenja u vrelim letnjim danima ili prohladnim noćima. U vašem domu ili poslovnom prostoru možete u potpunosti odabrati odgovarajući uređaj. U ponudi su razni sistemi grejanja i hlađenja poput split klima uređaja i vazdušnih toplotnih pumpi uz pomoć kojih se štedi energija, dobija bešuman rad uređaja i štiti životna sredina.

Inovativne funkcije i mogućnosti koje Vam mogu ponuditi LG klima uređaji su sledeći:

• Uz odgovarajući klima uređaj omogućuje se najširi opseg funkcija u svim prostorijama i pruža mogućnost odabira odgovarajućih dimenzija, prilagođavanje temperature kao i potrošnje energije i stvaranje optimalnih uslova. Pi izboru ovog uređaja treba obratiti pažnju na broj vrata i prozora u prostoriji, količini sunčeve svetlosti koja do nje dopire kao i broju drugih el. uređaja koji mogu emitovati toplotu.

• U ocenu energetske efikasnosti ulazi na prvom mestu količina utrošene energije pri radu uređaja u različitim uslovima. Veća energetska efikasnost dovodi do veće uštede električne energije. U kompaniji LG, program označavanja proizvoda koristi oznaku EnergyStar kojom se pokazuje energetska efikasnost svakog proizvoda.

• Uz odličnu daljinsku kontrolu pruža se mogućnost podešavanja temperature i strujanja vazduha samo jednim pritiskom na dugme.

• Tajmerima za programiranje možete namestiti uređaj da hladi i greje i pre nego što stignete u svoju kuću , stan ili poslovni prostor a isto tako ga i naštelovati da se ugasi prilikom izlaska iz prostorija.

Uz vrhunsku Inverter tehnologiju pruža se snažno hlađenje i postiže znatna ušteda u potrošnji električne energije. Pored toga ovo je jedno od najboljih rešenja kako da u svom prostoru dobijete izvanredan vazduh.

Naizmenični prekidač služi za uključivanje jednog izvora svetlosti sa dva različita mesta. Najčešće se ugrađuje u hodniku gde se na samom ulazu svetlo pali a na drugom kraju pri izlaženju gasi. Da bi se ovo postiglo neophodna je montaža dva naizmenična prekidača na dva različita kraja prostorije.

Na prednjoj strani ne može se uočiti nikakva razlika u odnosu na jednopolni prekidač dok sa druge strane razlike postoje. Kod naizmeničnog prekidača razlika je u tri karakteristična šrafa, kao i mesta u zidu u koje treba smestiti tri provodnika. U principu rada dva prekidača postoji četiri kombinacije i to po dve gde sijalica svetli i dve kombinacije kada je ugašena.

Za pravilno povezivanje provodnika neophodno je proveriti razdvojenost svih šest provodnika (tri jedne i tri druge dozne). Sledi uključivanje pripadajućeg osigurača a zatim uz pomoć probne lampe i ispitivanje svih provodnika. Lampa će zasvetleti samo kod jednog faznog provodnika.

Potrebno je da se zapamti taj provodnik i isključi osigurač. Nakon toga se provodnik steže srednjim šrafom prvog prekidača a ostala dva se vezuju za preostale šrafove. Na koji način će se razmestiti ova dva provodnika apsolutno nije od presudnog značaja.

Montaža prekidača na zid obuhvata i učvršćivanje uz pomoć šrafova. Postavlja se preklopnik u neki od mogućih položaja i ponovo privremeno uključuje osigurač.

Kod druge dozne se takođe pronalazi provodnik sa fazom i treba ga zapamtiti. Preklopnik se prebacuje na prvom prekidaču čime mu se menja položaj. Ponavlja se i u ovom slučaju traženje faznog provodnika probnom lampom, zatim se on zapamti i isključuje osigurač. Sada je najvažnije voditi računa o trećem ne faznom provodniku jer se on vezuje za srednji šraf drugog prekidača. Ostali provodnici se vezuju na ostale slobodne šrafove.

Nakon učvršćivanja i drugog prekidača na zid može se uključiti osigurač kako bi se proverila ispravnost prekidača.

Povezivanje serijskog prekidača:

Osnovna uloga serijskog prekidača je da omogući paljenje i gašenje dva potpuno nezavisna svetlosna izvora. Ova vrsta prekidača naročito je korisna i funkcionalna u velikim prostorijama sa više lustera ili lusterom sa po nekoliko sijalica koje želimo naizmenično paliti. Svaki serijski prekidač bez obzira na model na prednjoj strani ima dva nezavisna provodnika a na zadnjoj četiri šrafa poput stezaljki.

Povezivanje jednopolnog prekidača:

Postavljanje jednopolnih običnih prekidača podrazumeva se za paljenje jednog izvora svetlosti, ventilacije, grejalice i drugih uređaja u Vašem domaćinstvu. Reč je o pre svega najjednostavnijem i najčešćem prekidaču električne energije.

Postavljanje jednopolnog prekidača je vrlo jednostavno. Ista grana služi i za prekidač i za potrošač. Postavljanje prekidača podrazumeva prekidanje faznog provodnika. Kod loše izvedenih električnih instalacija može se pronaći prekidanje nultog provodnika prekidačem pri čemu sijalično grlo može biti konstantno pod naponom. Zbog toga treba voditi računa pri samoj intervenciji i proveriti da li ima napona na potrošaču jer isključivanje samo jednopolnog prekidača nije dovoljno.

Pri zameni jednopolnog prekidača obavezno je isključivanje napajanja svetlosnog izvora. To je vrlo jednostavno: uključi se prekidač i sijalica svetli a kada se izvrne patrona odgovarajućeg osigurača (kod starih tipova) ili samo spusti klopka ona neće raditi. Odvijač se koristi za odvijanje dva šrafa na prednjoj strani i prekidač vadi iz zida. U ovom slučaju je još jednom neophodno proveriti napone na provodnicima uz pomoć probne lampe ili glinerice. Ukoliko lampa ne svetli ispitivanjem šrafova oni se mogu odviti i osloboditi provodnici. Starim prekidačima je uglavnom fazni provodnik bio priključen na manji šraf dok se kod novih ne mora obraćati posebna pažnja na to.

Samo spajanje je veoma jednostavno i podrazumeva se korišćenje provodnika sa 1.5mm2 poprečnim presekom. Spajanje nultog provodnika se vrši na sijalično grlo odnosno navoj, a faznog provodnika na srednji deo sijaličnog grla.

Novi tipovi prekidača imaju poklopce sa plastičnim žabicama. Uz pomoć poluge poklopac se lako skida. Sa strane prekidača ili na samoj prednjoj strani nalaze se otvori koji služe za montiranje provodnika. Kod jednopolnih prekidača postoje dva otvora. Kablovi se ubacuju u predviđene otvore i pritežu pomoću odgovarajućih šrafova. Nakon toga treba gurnuti kompletan prekidač u doznu s tim što prednju stranu treba poravnati sa zidom. Nakon provere horizontalnog položaja prekidača stežu se šrafovi i učvršćuje prekidač. Nakon toga jedino što je potrebno je da se vrati ukrasna maska prekidača, vrati osigurač u prvobitno stanje i proveri ispravnost. Ukoliko se sijalica pali i gasi posao je uspešno obavljen.

Razmišljate o kupovini mašine za sušenje veša ali s obzirom da se niste susretali do sada sa njom niste baš najsigurnji pri izboru? Najvažnije je odabrati odgovarajući model, a to nećete postići kupovinom mašine sa najvećim kapacitetom i najraznovrsnijim programima već onom koja će u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Zbog toga treba obratiti pažnju na sledeće:

Na tržištu se pre svega mogu naći najrazličitiji modeli mašina sa različitim kapacitetima. S obzirom da se savetuje uključivanje pune mašine što je ujedno i najekonomičnije korišćenje ovog uređaja, preporuka je da se nikako ne treba voditi logikom što veći kapacitet to bolje, već je u potpunosti prilagoditi Vašim realnim potrebama. To najbolje možete utvrditi merenjem hrpe veša i njene težine. Pri testiranju dolazi se do podataka koji tačno određuju potrošnju energije po jedinici veša. Pri sušenju manjih količina veša nego što to predviđa pun kapacitet svakako će doći do povećanja potrošnje el. energije. Primer može biti mašina sa kapacitetom od 7 kg. Ukoliko u nju ubacite oko 3 kilograma veša za sušenje potrošnja se povećava između 30 i 40 procenata.

Specifičnost pojedinih modela je takođe od velikog značaja. Ovde se pre svega misli na odabir kondenzacijskih ili odvodnih modela što direktno utiče na mesto gde ćete mašinu postaviti. Kondenzacijske modele, sve više dominatne na tržištu Evrope, možete smestiti bilo gde u Vašem stanu jer ne zahtevaju odvodne cevi već imaju posebne posude za skupljanje vode koje se lako prazne. Dodatna prednost ovih modela je i znatna ušteda električne energije.

U velikoj prednosti su samostalni automatski modeli mašina za sušenje veša koji za nadzor imaju elektronske senzore kao i merače stepena vlage u vešu. Pri postizanju željenog nivoa mašina će se automatski isključiti.

Programi koje nude mašine za sušenje nisu od presudnog značaja pri izboru samog modela jer tu nema neke preterane razlike. Osnovni uobičajeni modeli su za sušenje pamuka za različitim stepenima vlažnosti u zavisnosti da li je spreman za peglanje valjkom ili peglom kao i program za sušenje osetljive ili sintetičke tkanine sa stepenom od potpuno suvog do idealnog za peglanje.

Najlakše bi svakako bilo kad suv veš direktno izvađen iz mašine ne bi morao da se pegla, ali to nije slučaj uvek. Druga stvar može biti i subjektivna procena šta je zapravo Vama izgužvano a šta ne. Zbog toga je poželjno da Vaša mašina ima program koji će nakon završenog sušenja neko vreme i dalje okretati veš u bubnju ne dajući mu da se slegne i gužva. Zvučni signal nakon završetka je svakako korisna stvar.

Pojedini renomirani proizvođači u svoje modele ubacile su dragocenu opciju “steam teck”. Kada se sušenje završi dolazi do ubacivanja pare u bubanj kojom se tkanina omekšava i veš postaje mekši nego ikada. Ubacivanjem pare se u isto vreme tkanina ispravlja pa u tom slučaju peglanje nije potrebno. Odličan program postoji za košulje gde možete ubaciti i po samo nekoliko košulja, mašina će ih osušiti i one će biti spremne da ih obučete a da ne morate prethodno da ih peglate.
Što se tiče prostora i sigurnosti najbolje je odlučiti se za modele koji se mogu postaviti na mašine za pranje veša. Kod svih modela postoje posebni sistemi kojim se kontroliše stabilnost i sprečava njihovo “skakanje”. Sa vakumiranim nogicama mašinu za sušenje možete bez brige postaviti na mašinu za pranje i biti bezbrižni što se tiče stabilne sinergije.

Najpovoljnije cene:

Konstantne akcije i popusti koje nude mnogi proizvođači su još jedna od prednosti u kupovini kompletne bele tehnike za Vaš dom. Ukoliko pratite akcijske ponude možete pronaći i kupiti visokokvalitetne uređaje između ostalog i mašinu za sušenje veša po izuzetno povoljnim cenama.

Nekada i sad:

Kada bi ste pitali Vaše bake i mame one bi Vam sigurno rekle kako im mašina za sušenje veša nikad nije bila ni potrebna. Sličan slučaj je i sa mašinom za pranje posuđa. Ali kad se malo bolje razmisli one nam svakako mogu pomoći u svakodnevnom životu i uštedeti mnogo vremena.

Prednosti mašine za sušenje veša:

• U zimskom periodu kada nemate gde da raširite veš i kad se on jako teško suši mašina za sušenje je idealno rešenje.
• S obzirom da živimo u 21. veku ona odavno ne predstavlja luksuz samim tim što ima znatno povoljniju cenu u odnosu na mnoge druge uređaje pa je samim tim i veoma isplativa.
• Pruža znatnu uštedu vremena koje bi potrošili prostiranjem i skupljanjem veša.
• Nema naslaga veša po terasi, radijatorima i ostalim delovima u kući koje moramo sklanjati kada nam neko dolazi kako ne bi video naš donji veš.
• Ne morate da brinete što ste veš ostavili na otvorenom a može pasti kiša i pokvasiti ga.
• Sprečava se skupljanje nečistoća i prašine iz vazduha u vešu.
• Sve stvari su znatno mekše a naročito peškiri.
• Ne treba koristiti previše omekšivača u toku pranja kako bi Vam garderoba i ostale stvari bile mekane.
• Sa opcijom “stem teck” čak i košulje koje se izvade iz mašine se ne moraju peglati što je prosto savršeno.
• U slučaju da imate malu decu možete na najbrži mogući način oprati i osušiti svu njihovu odeću.
• U toku zime kada se deca igraju na snegu obično se vrate potpuno mokri, pa tako im možete osušiti i zimske jakne i u tom smislu ne morate brinuti.

Koji su to zapravo važni detalji o kojima treba voditi računa kada se kupuje mašina za pranje veša? S obzirom da je u pitanju visokosofisticirana sprava koja obavlja čitav niz radnji a pri tom vodi računa o prirodnoj sredini, štedi struju i vodu i reaguje na količinu i vrstu tkanina koja se u nju ubaci zaista je potrebno posvetiti nešto više pažnje samom odabiru odgovarajućeg modela.

Uputstvo za korišćenje na srpskom jeziku i podrška proizvođača:

Za jednostavno rukovanje, što pravilnije korišćenje i odabir odgovarajućih programa za različite vrste pranja i tkanina veoma je važno da mašina ima uputstvo na srpskom jeziku. Ne preporučuje se kupovina mašine koja to nema sve i da se radi o renomiranoj svetskoj marki. Pre svega ukoliko nema podrške potrošaču od samog proizvođača u vidu uputstva na lokalnom jeziku i samim tim olakšanog rukovanja, može se automatski smatrati da je slab i servisni sistem kao i popravka veš mašine i nabavka rezervnih delova a ujedno se i smatra da ovaj prozvod nije namenjen našem tržištu. Iz tog razloga se ne preporučuje kupovina ovakvih uređaja.

Sa ozbiljnim uvoznicima stvar je potpuno drugačija i oni teže ka učvršćivanju pozicije na domaćem tržištu, veoma su prepoznatljivi po uglednim maloprodajnim mestima kao i podršci koju pružaju svim postojećim i budućim potrošačima.

Nalepnica sa određenim oznakama:

Svaki uređaj pa i mašina za pranje veša obavezno mora imati nalepnicu sa standardizovanim simbolima. Radi se prvenstveno o standardima Evropske Zajednice koja je propisala osnovne peformanse mašina za pranje veša a do prikazanih rezultata došlo se prilikom testiranja mašina na programu za pranje pamuka na temperaturi od 60 stepeni C. Ovo je na neki način lična karta svakog aparata i svaki simbol ima svoje značenje.

Energetska efikasnost:

U vidu slova od A do G označena je klasa potrošnje električne energije. Klasu A čine mašine sa potrošnjom od 0,19 kWh po jednom kilogramu veša u toku jednog ciklusa pranja, a navedena zasebna rubrika tačno pokazuje potrošnju kilovat sati za ceo jedan ciklus. U Evropskoj Zajednici zabranjena je prodaja mašina sa potrošnjom većom od propisane (0,31 kWh za 1kg veša – D klase).

Testiranje kvaliteta pranja:

U ovu kategoriju spadaju mašine sa oznakama klasa od A do G. U pitanju je standardni test EZ kojim se došlo do pravog učinka kod svakog modela u pranju fleka i mrlja uzoraka umrljanim od čokolade, krvi, vina, čađi i sl.

Odgovarajuća centrifuga odnosno broj obrtaja:

Kvalitet pranja ne može posebno da naruši eventualno smanjen broj obrtaja centrifuge, pa se tako može naći mašina A klase sa minimalnih 400 obrtaja. Postoje modeli koji imaju od 400 do 1600 obrtaja s tim što najveću pažnju treba usmeriti da li mašina ima regulator kako bi se smanjio broj obrtaja pri pranju osetljivih tkanina koje zahtevaju nešto manje snažno ceđenje odnosno centrifugiranje. Do konkretnih prednosti dolazi se sa većim brojem obrtaja jer primera radi u vešu ostane 90% vode na brzini od 400 obrtaja dok sa 1600 veš biva isceđen i oslobođen vode do 50%.

Količina potrošene vode:

Sa većom potrošnjom vode povećava se i potrošnja električne energije samim tim što je neophodno više energije da bi se ona zagrejala. S obzirom koliko je cena vode kod nas niska, vrlo moguće je da se desi drastično poskupljenje vode u nekoj bližoj budućnosti. Takav slučaj je već viđen u zemljama našeg okruženja gde je došlo do privatizacije vodovodnih sistema i dosta povećanih računa za potrošenu vodu. Iz tog razloga ne bi bilo loše obratiti pažnju i na ovu rubriku sa nalepnice i odabrati mašinu sa smanjenom potrošnjom vode. Kod pojedinih modela postoji opcija za kontrolu potrošnje.

Stvaranje buke:

Još jedna od rubrika u tzv. ličnoj karti uređaja je stvaranje buke u toku normalnog pranja ili centrifugiranja koja se izražava u decibelima. Ukoliko je u pitanju manje od 50 dB reč je o odličnom uređaju u tom smislu, dok je sve iznad 70 ispod proseka.

Način punjenja:

Mašina koja ima gornje punjenje odnosno poklopac sa gornje strane troši dosta više električne energije, vode i deterdženta u odnosu na modele koje imaju prednje punjenje tj. okrugla staklena vrata na prednjoj strani. Pod jedinom realnom prednošću mašina sa gornjim punjenjem može se smatrati izuzetna ušteda prostora dok su ostale karakteristike potpuno jednake – od količine rublja do načina pranja, broja obrtaja itd.

Kvalitet kazana:

Udruženje potrošača u Americi savetuje odabir metalnih inoks kazana kao izuzetno dugotrajnih u poređenju sa plastičnim kazanima ili onim izrađenim od karborana, keramike ili polipleksa. Kod Evropskih proizvođača je situacija nešto drugačija i njihova proizvodnja se zasniva na upotrebi plastičnih kazana. U Evropskoj Zajednici prate se propisi koji vode ka korišćenju ekoloških i biorazgradivih materijala kao što su karboran i polipleks stavljajući po strani inoks koji se ne može raspasti.

Podrška potrošačima kao i odgovarajuća garancija:

Ono što svakako ne treba zanemariti je obezbeđivanje specijalizovanog servisa za kupljenu mašinu koju treba da Vam pruži svaki proizvođač. Važno je da to bude u Vašoj blizini ili barem u Vašem gradu. Pri kupovini određenog modela nije zgoreg raspitati se o ceni rezervnih delova. Prilikom dopremanja mašine u Vaš dom potrebno je da Vam se obezbedi deblokiranje kazana.

Garancija za svaki kupljeni uređaj u Vašem domaćinstvu može biti od presudnog značaja. Na taj način obezbeđena Vam je besplatna zamena i popravka bilo kog dela. Pored garancije kod mnogih proizvođača u ponudi su i dodatne usluge u vidu održavanja samih uređaja.

Sve veća ponuda najrazličitijih modela i boja:

Ranije se kompletna bela tehnika mogla naći u isključivo standardnoj beloj boji. Sada mašinu za veš u potpunosti možete uklopiti sa bojom koja dominira u Vašem kupatilu ili kupatilskim nameštajem. Odavno se na tržištu pored klasične bele boje mogu naći modeli u crnoj, sivoj, plavoj, srebrnoj ili nekoj drugoj boji.

Osnovne karakteristike gvožđa:

I pored toga što se radi o izuzetno hladnom i tvrdom materijalu, oblici koji se mogu dobiti od gvožđa u potpunosti će Vas osvojiti svojom nežnošću i toplinom. Od kovanog gvožđa se mogu dobiti krajnje bajkoviti i romantični kreveti kao i mnogi drugi komadi nameštaja od ograda, ukrasnih predmeta do najrazličitijih rasvetnih tela. Izrada kreveta od kovanog gvožđa nema ograničene forme, ukrase ili boje što je slučaj u izradi od drveta ili iverice koji su najčešće korišćeni materijali.

Kada se govori i prednostima kovanog gvožđa tu se prvenstveno misli na veoma jednostavno uklapanje sa drugim materijalima kao i kombinovanje sa drugim bojama jer je ono tamno i neutralno.

Nameštaj od kovanog gvožđa:

Izrada nameštaja od kovanog gvožđa smatra se jednim vidom umetnosti i u većini slučaja je nasledstvo od daljih predaka utkano u svaki delić predmeta prenesenih iz istorije u današnjicu. Vrsne zanatlije odavno su dokazale svoje umeće samim tim što se radi o više stotina godina tehnologije u pojedinačnoj izradi različitih predmeta. Tako se danas mogu videti tragovi istorije u mnogim unikatima ručno rađenim uz veliku pažnju, veru i strpljenje što je glavna odlika starih majstora. Kovački zanat ima tu osobenost koja je naročito izražena u radu sa čelikom jer se on može grejati a nakon toga potapati u vodu. Na ovaj način dolazi do specifične strukture metala. Prilikom uronjavanja čelika u vodu on postaje krtiji ali i mnogo pogodniji za dalju obradu. Neophodno je pre toga ga zagrejati na određenoj temperaturi. Mnogi tipovi čelika u toku ovog procesa na površini izbace oksidacionu boju. Kod različitih upotreba razlikuju se i čvrstina i otpornost a ujedno i različiti načini obrade metala. Kod veštih kovača moguća je obrada istog komada metala na više mesta potpuno različito.

Izrada nameštaja od kovanog gvođžđa uglavnom je vezana za eksterijer odnosno terase. Ali s obzirom da se ova vrsta nameštaja odlično kombinuje i sa drugim stilovima poput klasičnog, modernog ili rustičnog sve više se može videti u savremenim enterijerima u kojima je na veoma vešt način uklopljen. Tako na primer se može videti u dnevnim sobama, kupatilima, spavaćim sobama, predsobljima, trpezarijama.

Spavaća soba:

U spavaćoj sobi je sve veće prisustvo nameštaja od kovanog gvožđa. Recimo krevet se može osmisliti sa uzglavljem od ovog materijala a sama kutija može biti zasebna i pružiti Vam savršenu udobnost. Drugi primer je krevet kompletno izrađen od kovanog gvožđa u modernom dizajnu tako da se uklopi u bilo koji savremeni enterijer. Ukoliko imate krevet i niste u situaciji da ga promenite a ipak želite da sobu upotpunite nekim komadom od kovanog gvožđa idealno rešenje je manji gvozdeni stočić poput klasičnog noćnog ormarića.

Dnevna soba i trpezarija:

U dnevnoj sobi je dovoljan gvozdeni klub stočić koji ima staklenu, mermernu ili granitnu ploču. Interesantno može biti i ukoliko je nešto viši u odnosu na standardni stočić pa može biti idealna zamena za komodu. U slučaju da se odlučite za komplet trpezarijskih stolica i stola od kovanog gvožđa, ne morate brinuti da će izgledati hladno i neprikladno za Vašu trpezariju. Naprotiv mogu se upotpuniti zanimljivim tapaciranim sedištima uz interesantnu dekoraciju stola i na taj način dobićete kompletno uživanje za vreme obroka i druženja sa porodicom ili prijateljima.

Ograda i drugi predmeti od kovanog gvožđa:

Sa ogradom za stepenice od kovanog gvožđa sigurno ćete dobiti jedan od najlepših detalja u svom enterijeru. Svejedno da li će ovo biti zaseban komad ili ćete ga povezati sa nekim drugim komadom nameštaja u svom domu, ali će Vaš prostor u svakom slučaju oplemeniti i učiniti jedinstvenim. Ako je prostor tako opremljen da u njemu nema mesta za kovano gvožđe i bilo kakav nameštaj od ovog materijala možete ga nadomestiti postavljanjem lustera, stone ili stojeće lampe od gvožđa kao i ogledala ili čiviluka u predsoblju što će biti apsolutno dovoljno.

Izrada kreveta od kovanog gvožđa:

Prvenstveno je potrebno angažovanje stručnjaka u ovoj oblasti jer je nemoguće samostalno raditi na ovom materijalu. Baš iz tog razloga što nije uobičajen i zahteva znanje i opremu. Najbolji i najlepši kreveti su upravo od ovog materijala kao i kvalitetnog majstora.

U završnoj obradi je takođe potrebna posebna oprema i veština. Odavno nije dovoljno korišćenje samo farbe već je potrebno gvožđe plastificirati. Proces obuhvata nanošenje tankog sloja plastike u boji koju Vi želite. Na taj način dolazi do stvaranja izuzetne otpornosti na razna oštećenja a izbor boja je zaista veliki od mat nijansi do raznih šljokica i drugih efekata.

Način na koji se oblikuje:

Gvožđe spada u zahvalne materijale samim tim što je moguće od njega napraviti najrazličitije oblike. To je velika prednost svakom dizajneru jer mu pruža mnogobrojne mogućnosti i razne oblike od uzglavlja kreveta do uznožja i drugih detalja. Pod ovom kreativnom slobodom spadaju i različite dimenzije kreveta, oblici i linije kao i stilovi i ukrasni detalji. Svejedno da li se radi o ravnim i svedenim krevetima ili zakrivljenim, floralnim ili nepravilnim ovaj komad nameštaja od kovanog gvožđa u potpunosti će oplemeniti Vašu spavaću sobu.

Baš zbog posebnog ugođaja koji pruža za ovu vrstu materijala se uglavnom odlučuju svi ljubitelji romantike, bajkovitosti, neobičnosti i nežnosti i to najčešće u spavaćim sobama. Ovakvim krevetima obradovaće se i deca, najviše devojčice, jer ih ovakvi kreveti vode pravo u bajke o princezama.

Pored nezamislivih formi i najneobičnijih komada nameštaja može se stvoriti i nešto drugačiji efekat a to su jednostavni kreveti uz minimalne detalje i ukrase. Ukoliko ste u situaciji da birate nov nameštaj za Vaš dom imajte u vidu neke od ovih predloga jer možete doći do sopstvene oaze u krajnje jednostavnoj spavaćoj sobi ili nekoj drugoj prostoriji.

Najveća potražnja za baštenskim nameštajem je u prolećnom periodu kada mnogi planiraju kako da boravak u svom dvorištu učine što prijatnijim. Sunčane i duge dane treba maksimalno iskoristiti i provesti u prirodi uz piknik, roštilj i uživanje u bašti i mirisnom cveću. Početak sezone u pripremanju vrtova obično je u martu mesecu, dok najviše posla ima u aprilu i maju a preostali meseci su predviđeni za maksimalno uživanje uz eventualne sitne popravke i doterivanje vrta. U poslednjih nekoliko godina s obzirom na naglo otopljenje ovaj period je produžen čak do oktobra.

Baštenski nameštaj:

Prilikom uređenja dvorišta pažnja treba da bude usmerena pre svega na njegovu veličinu a zatim i odgovarajući baštenski nameštaj. U ponudi je najrazličitiji nameštaj za vaše bašte i dvorišta dopadljivog dizajna, udobnosti i funkcionalnosti. U osnovi svakog vrta nalazi se adekvatna garnitura za sedenje čija veličina zavisi od Vaših želja i potreba. Mogu se naći i veoma interesantne manje garniture koje se mogu sklopiti i po potrebi iznositi u dvorište ili sklanjati kada su nepovoljni vremenski uticaji i postaviti recimo na terasi. Njih posebno krasi to što nisu previše teške i masivne mogu se kombinovati u beloj boji ili parenoj bukvi a toliko su funkcionalne da Vam mogu poslužiti čak i na letovanju.

Kod masivnijeg baštenskog nameštaja nije moguće tako jednostavno pomeranje tako da mu unapred treba odrediti odgovarajuće mesto i boravak u dvorištu načini još prijatnijim. Izrada masivnog baštenskog nameštaja zasniva se na korišćenju materijala kao što su četinari – bukva ili bagrem zbog izuzetne otpornosti na vlagu i druge vremenske uslove. Kod ovih garnitura nije potrebno njihovo lakiranje jer završna obrada obuhvata bajcovanje ili premazivanje sandolinom.

Održavanje baštenskog nameštaja:

Da biste svoj baštenski nameštaj ove vrste osvežili i održavali na pravi način preporučuje se premazivanje dva puta u toku godine s tim što se u proleće posebno naglašava. U ovom postupku mogu se koristiti specijalna ulja iz nešto bolje snabdevenih farbara a može se koristiti i sandolin. U slučaju kada je drvo konstantno izloženo spoljnim uticajima sigurno je da će mu površina postati nešto grublja samim tim što kod svakog drveta dolazi do upijanja određene količine vlage. Za savršeno glatku površinu najbolje je šmirglanje malo navlaženom šmirglom barem jednom u toku godine.

Osnovni elementi svakog dvorišta:

Da biste u svojoj bašti mogli opušteno da dremate, čitate knjigu ili pravite roštilj sa porodicom ili prijateljima i provedete nezaboravne trenutke od presudnog značaja je kvalitetan sadržaj i svi elementi. Tako uz kvalitet baštenskog nameštaja savršeno će se uklopiti zanimljive i negovane biljke, fina, diskretna rasveta koja će svakako doprineti još boljem raspoloženju svakog ko boravi na takvom prostoru. Uz sve to po želji se može postaviti i po koja ležaljka a gotovo neizostavan element je baštenski roštilj.

Vrlo često dolazi se u dilemu koje je najbolje mesto u Vašem dvorištu za njegovo postavljanje. Kada je terasa ili vrt uređena maksimalno lepo i funkcionalno, dodatni užitak biće pripremanje ukusnog roštilja i osluškivanje pucketanje vatre.

U ponudi se mogu naći zaista najrazličitiji baštenski roštilji u mnogobrojnim oblicima, veličinama i materijalima. Može se birati otkriveni ili natkriveni roštilj koji je naročito praktičan zbog adekvatne zaštite od sunca ili eventualnih padavina a postoje i oni koji su poput samostalnih elemenata ili su sastavni deo baštenske kuhinje. Ukoliko imate roštilj sa samostojećom krovnom konstrukcijom druženje sa porodicom ili prijateljima ne može prekinuti ni iznenadni letnji pljusak što je od izuzetnog značaja.

Želite sami da napravite svoj baštenski roštilj?

U slučaju da želite sami da izgradite baštenski roštilj ili neke druge montažne modele i njihove delove prvo što treba dobro proučiti je mesto na kome će biti smešten. Sledeći uslov je da se za samu konstrukciju roštilja obezbedi ravna i čvrsta podloga kako se ne bi desilo da zemlja krene da se sleže zbog težine roštilja. Neželjena situacija može biti i pucanje same konstrukcije što bi umanjilo estetski izgled kamina i celokupnog prostora a i smanjilo funkcionalnost i uopšte sigurnost pri korišćenju.

Odgovarajuće mesto za baštenski roštilj:

Kod postavljanja baštenskog kamina najvažnije je da od nastalog dima i žara nema nikakve opasnosti za Vas i okolinu. U osnovnoj funkciji prostora ulaze i dimenzije roštilja koji treba biti prilagođen veličini dvorišta ili terase.

Ostali propratni elementi i detalji:

Uz odgovarajuću veličinu pažnju treba usmeriti i na ostale elemente u sklopu roštilja, kao što je na primer rešetka ili izgled i stil kamina i njegovo uklapanje u eksterijer. Ložište kamina potrebno je obavezno obložiti šamotnom opekom visokog kvaliteta. Za betonske konstrukcije ona nije neophodna i može ostati bez obloge ili se mogu upotrebiti neke dekorativne obloge. Pored različitih vrsta prirodnog kamena koji nikada ne izlazi iz mode, može se koristiti i cigla ili reljefne obloge koje su imitacija kamena.

Pojedini modeli baštenskih roštilja imaju integriranu peć a u pripremanju hrane i njenoj manipulaciji znatno olakšanje biće ostavljanje prostrane radne ploče i vodovodne instalacije integrisane u samom kućištu.

Montažni roštilj:

Sa montažnim roštiljem je zagarantovana ušteda vremena za razliku od zidane konstrukcije i izvođenje ostalih radova. Ukoliko ste ipak za varijantu zidanja, potrebno je da se na pravilan način dimenzionira i izvede ložište i dimnjak. Ukoliko niste previše stručni ceo postupak je najbolje prepustiti odgovornim licima i ujedno ćete izbeći dodatne troškove i neželjene posledice.
Sa dobrim društvom i osvežavajućim pićima moći ćete apsolutno uživati u komfornosti sopstvenog dvorišta uz ukusne riblje i mesne specijalitete sa vašeg roštilja uz vedro sunčano nebo ili toplinu vatre i zvezdano nebo do kasno u noć.

Call Now Button